Dokkum marktplein

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Dokkum_KL04c.jpg
foto Luuk Kramer

Dokkum Marktplein is heringericht in het kader van het 11fountains project (Leeuwarden/Friesland culturele Hoofdstad van Europa 2018). In nauwe samenwerking met Birthe Leemeijer (kunstenaar van de IJsfontein), Enno Zuidema, gemeente Dongeradeel en betrokken partijen (Mienskipkommisje) is het voormalige parkeerterrein veranderd in een historisch gelaagd, warm en groen stadsplein.

Dokkum Markt square has been transformed within the program of 11fountains (Leeuwarden/Friesland Cultural Capital of Europe 2018). In close collaboration with Birthe Leemeijer (artist of the Ice fountain), Enno Zuidema, gemeente Dongeradeel and other involved parties (Mienskipkommisje) the previous parking area has changed into an historically layered, warm and green urban square.

Project done at HOSPER, Dokkum Marktplein 2016-2019 with Hanneke Kijne as Projectleader and head designer