office

MORE landscape is een ontwerpbureau voor Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. MORE landscape werkt van gedetailleerde product ontwerpen tot aan visies op de schaal van de wereld, en mengt zich in urgente ontwerp discussies en onderzoek. MORE landscape werkt altijd in integrale teams met meerdere disciplines, in verschillende combinaties van ontwerp teams, project afhankelijk.

MORE landscape is a design office for Landscape Architecture and Urban Design. MORE landscape works from detailed product design to visions on the scale of the planet, and addresses urgent design discussions and research. MORE landscape always works in integral teams with different disciplines, with different combinations of design teams, depending on the project.

Hanneke Kijne MORE landscape

MORE landscape is opgericht door Hanneke Kijne in 2019. Zij was projectleider en hoofd ontwerper voor verschillende HOSPER projecten, en een van de eigenaren van HOSPER van 2006-2019. Sinds 2018 is Hanneke hoofd landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Daarnaast is ze lid van de welstandscommissie van Utrecht, en lid van het bestuur van de NHBos stichting. Hanneke Kijne gaf in September 2018 haar entreerede bij de Academie van Architectuur in Amsterdam. Deze lezing is gepubliceerd: ‘MORE landscape, the need for a new perspective’ .

MORE landscape was founded by Hanneke Kijne in 2019. She was project leader and head designer for various HOSPER projects and one of the owners of HOSPER from 2006-2019. Since 2018 she is head of the Landscape Architecture department of the Academy of Architecture in Amsterdam. Besides that, she is member of the “beauty commission” of the city of Utrecht, and member of the board of the NHBos stichting. In september 2018 Hanneke Kijne gave her inaugural speech at the Academy of Architecture in Amsterdam. This speech was published: ‘MORE landscape, the need for a new perspective’ .

MORE landscape

email: info@morelandscape.nl

address: van Beuningenstraat 200-3h, 1051XZ Amsterdam

phone: +31 (0) 6 55364971