Groningen Reitdiep rivier zone

Groningen Reitdiep

Het project “++ Water erfgoed, ontwerp voor de Reitdiep rivier zone, voor de verre toekomst” is een ontwerpend onderzoek en regionale visie en ontwerp voorstel voor over 100 jaar; opgesteld voor de internationale architectuur manifestatie ‘Act & Adapt’ en de expositie Sponsland. Met water als het belangrijkste instrument voor verandering wordt de identiteit van het cultureel landschappelijk erfgoed nieuw leven ingeblazen door gebruik te maken van oppervlakte water en natuur, en een drastische transformatie van de landbouw.

In samenwerking met VE-R. In opdracht van Groningen International Architecture Manifestation ‘Act & Adapt’, GRAS, provincie Groningen, gemeente Groningen, Nationaal Programma Groningen, 2020-2021

Groningen Reitdiep time section
Groningen Reitdiep