Perm Embankment City Park

Voor de stad Perm in Rusland werd als eerste uitvoeringsonderdeel van het Strategic Masterplan het Embankment Park ontworpen. Voor dit lange en sterk hellende park dat de stad met de rivier de Kama verbindt, is de vormentaal van het park geïnspireerd op een belangrijk moment van het jaar; het breken van het ijs in de lente. De vormen van de paden, muurtjes, kiosken en verhardingsvlakken (met graniet uit de Oeral regio) refereren aan het brekende ijs en geven het park daarmee een sterke herkenbaarheid. Gebruik makend van de plaatselijke traditie en kennis over houtbewerking, werd voor het park een eigen lijn van meubilair ontworpen ism Carmela Bogman. Bebouwing in het park werd ontworpen door KCAP. Perm Strategic Masterplan ism KCAP, PIRS/Polis, Systematici, Pöyry, Tavernor Consultancy, Fakton, Allies and Morrison.

For the city of Perm in Russia the first realisation project of the Strategic Masterplan was designed for the Embankment park. For this long and sloping park that connects the city to the river Kama, the design language is inspired by an important moment of the year; when the ice breaks in springtime. The shapes of the paths, walls, kiosks and paving areas (with granite from the Oeral region) refer to the breaking ice; giving the park with that strong design language a recognisable identity. Making use of the local woodworking tradition, a specific line of furniture elements was designed in collaboration with Carmela Bogman. Buildings in the park were designed by KCAP. Perm Strategic Masterplan was made in collaboration with KCAP, PIRS/Polis, Systematici, Pöyry, Tavernor Consultancy, Fakton, Allies and Morrison.

Project of HOSPER, 2008-2010 with Hanneke Kijne as Projectleader, designed together with Gerwin de Vries